Regulamin grupy Pro Makeup Artist

1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia przez Looktop sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Floriańska 6/lokal 2, 03-707 Warszawa, NIP 1132928260, adres poczty elektronicznej: info@looktop.pl, nieodpłatnej grupy określonej nazwą  "PRO-MAKEUP ARTIST".
2. „PRO-MAKEUP ARTIST” - jest to grupa profesjonalnych lub początkujących makijażystek, które po potwierdzeniu swojego związku z branżą Beauty otrzymują kod rabatowy do wykorzystania na zakupy w sklepie www.looktop.pl obejmujący profesjonalne marki do makijażu. 
3. Przed przyjęciem do grupy „PRO-MAKEUP ARTIST” należy uważnie zapoznać się niniejszym Regulaminem.
4. Z usługi „PRO-MAKEUP ARTIST” może korzystać osoba fizyczna związana z branżą beauty: makijażystka, która potwierdza swoją przynależność certyfikatami, szkoleniami itp.(dalej również: „Użytkownik”).
5. Dla korzystania z usługi wymagane jest urządzenie z dostępem do Internetu, dowolna przeglądarka internetowa oraz czynna i prawidłowo skonfigurowana poczta elektroniczna.
6. Kod rabatowy wysyłany jest na adres e-mailowy po zaakceptowaniu zgłoszenia.
7. W celu dokonania zgłoszenia należy:
a ) wysłać wiadomość e-mail na adres info@looktop.pl załączając dokumenty potwierdzające przynależność Użytkownika do branży Beauty (certyfikaty, potwierdzenie o odbytych szkoleniach, link do swojego konta makijażowego na Instagramie lub Facebooku)
8. Kod rabatowy wysyłany jest na adres e-mail w czasie 48h od zgłoszenia się Użytkownika do momentu rezygnacji przez Użytkownika lub wypowiedzenia przez Looktop Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
9. Zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu dokonywane jest w momencie wysyłki przez Użytkownika informacji potwierdzających jego przynależność do Branży Beauty.
10. Użytkownik w każdym momencie ma prawo zrezygnować ze swojej przynależności do grupy „PRO-MAKEUP ARTIST”. Subskrypcję można anulować wysyłając żądanie usunięcia z listy na e-mail: info@looktop.pl”.
11. Usunięcie adresu mailowego Użytkownika i danych osobowych z bazy adresowej grupy "PRO-MAKUP ARTIST" następuje natychmiastowo i sygnalizowane jest komunikatem potwierdzającym operację.
12. Administratorem danych jest Looktop Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Floriańska 6/lokal 2, 03-707 Warszawa,  NIP 1132928260, adres poczty elektronicznej: info@looktop.pl, będący jednocześnie Usługodawcą sklepu internetowego https://looktop.pl/ i grupy „PRO-MAKEUP ARTIST”. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
13. Dane osobowe będą przetwarzane w celu otrzymywania informacji handlowej przesyłanej przez Administratora na podany adres poczty elektronicznej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych w zw. z art. 10 ust. 1 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Użytkownik ma prawo nie podać swoich danych osobowych, jednak w takiej sytuacji Użytkownik nie będzie mógł otrzymywać żadnych informacji handlowych.
14. Zgodnie z obowiązującym prawem dane osobowe Użytkowników Administrator może przekazywać podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora tj. firmom świadczącym usługi informatyczne, partnerom biznesowym. W przypadku kontroli, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, dane Użytkowników mogą zostać udostępnione kontrolerom.
15. Dane osobowe przechowywane są na zabezpieczonych serwerach. Dostęp do danych posiadają wyselekcjonowani pracownicy oraz współpracownicy. Miejsce oraz sposób przetrzymywania danych ma zapewnić ich pełne bezpieczeństwo.
16. Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane przez okres ważności udzielonej przez Użytkownika zgody.
17. W zakresie, w jakim dane są przetwarzane na podstawie zgody, zgoda ta może zostać wycofana w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres korespondencyjny lub na adres mailowy Administratora oraz poprzez wypisanie się z grupy „PRO-MAKEUP ARTIST”.
18. Użytkownikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
19. Reklamacje dotyczące usługi należy kierować za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@looktop.pl. W zgłoszeniu reklamacji należy opisać szczegółowo zaistniały problem oraz podać możliwie imię, nazwisko oraz dane kontaktowe składającego reklamację. Odpowiedzi na reklamacje udzielane będą w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji, pocztą elektroniczną na adres, z którego otrzymano zgłoszenie reklamacji.
20.Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. O treści zmian Regulaminu Użytkownicy zostaną poinformowani przez umieszczenie na stronie internetowej nowej treści Regulaminu, z zachowaniem dostępu do wersji poprzedniej.
21. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie podanym jako początkowa data jego obowiązywania. Zmieniony Regulamin będzie wiązać Użytkownika, o ile w terminie 14 dni od dnia jego publikacji nie oświadczy on o rezygnacji z przynależności do grupy.
22. Looktop Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie może w każdym czasie wypowiedzieć umowę w trybie natychmiastowym oraz zablokować możliwość rejestracji na kolejne 3 miesiące w przypadku gdy:
a) Użytkownik nie złoży zamówienia raz na 55 dni.
23. Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie pod adresem https://looktop.pl/Regulamin-grupy-PRO-MAKEUP-ARTIST w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści niniejszego Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.

  • Marki
  • Sklep jest w trybie podglądu
    Pokaż pełną wersję strony
    Sklep internetowy Shoper.pl