Regulamin

Regulamin Sklepu internetowego www.looktop.pl

Właścicielem i prowadzącym sklep internetowy, działający pod adresem www.looktop.pl jest Looktop Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. FLORIANSKA, 6 lokal 2, 03-707 WARSZAWA NIP: 1132928260, REGON: 366425233, adres do doręczeń: ul. Żeromskiego 45, lok.1, 21-500 Biała Podlaska, Tel. +48 731 003 033, email: info@looktop.pl, który jest jednocześnie administratorem danych osobowych Sklepu.

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Looktop Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. FLORIANSKA, 6 lokal 2, 03-707 WARSZAWA za pośrednictwem sklepu internetowego www.looktop.pl (zwanego dalej: „Sklepem internetowym” lub „Sklepem”)

FENIGE Sp. z o.o. zarejestrowana pod numerem KRS: 0000461471, zlokalizowana za adresem: ul. PROMIENNA, nr 10, WARSZAWA, kod 03-672 jest odbiorcą danych osobowych w rozumieniu obowiązujących EU przepisów o ochronie danych.

I. Definicje.

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

     1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach działalności Sklepu;

 1. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.);
 2. Regulamin – Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu internetowego LOOKTOP.
 3. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.looktop.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
 4. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
 5. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Looktop Sp. z o. o., a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
 6. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.);
 7. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 ze zm.);
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

 

II. Zasady działania sklepu internetowego www.looktop.pl.

Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

1. Looktop Sp. z o. o. prowadzi sprzedaż towarów drogą elektroniczną poprzez zorganizowany sklep internetowy za pośrednictwem sieci Internet w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy zamawiającym - Klientem, a Sklepem.

 

III. Rejestracja i logowanie.

1. Warunkiem dokonywania zakupów w Sklepie internetowym jest rejestracja Klienta.

2. W celu dokonania rejestracji należy na stronie internetowej Sklepu wybrać zakładkę „Zaloguj się", a następnie w oknie „Zarejestruj się" należy podać adres e-mail i rozpocząć procedurę rejestracji.

3. W celu poprawnego wypełnienia formularza rejestracyjnego należy podać co najmniej następujące dane oznaczone czerwoną gwiazdką: imię, nazwisko, adres e-mail, hasło, adres i numer telefonu. Pozostałe dane są opcjonalne.

4. Po zatwierdzeniu danych podanych w formularzu rejestracyjnym, wyświetlona zostanie strona „Moje konto", na której znajdują się linki do złożonych zamówień, otrzymanych pokwitowań, modyfikacji adresu lub danych posiadacza konta.

Procedura rejestracji na tym etapie jest zakończona, zaś Klient automatycznie zostaje zalogowany do Sklepu.

5. Na podany w czasie rejestracji adres e-mail zostanie automatycznie wygenerowana wiadomość zawierająca informację od utworzeniu konta w Sklepie i dane do logowania.

6. Zaleca się zabezpieczenie tej wiadomości przed dostępem osób trzecich, w celu uniemożliwienia nieuprawnionego pozyskania danych Użytkownika wykorzystywanych do logowania w Sklepie internetowym. 

7. Po zalogowaniu, Użytkownik w zakładce „Moje konto" może dowolnie modyfikować swoje dane podane podczas rejestracji oraz przeglądać historię zamówień.

 

IV. Dostępność zamówionych towarów.

1. Wszystkie towary sprzedawane w sklepie internetowym są towarami dostępnymi.

2. W wyjątkowych sytuacjach np. w przypadku równoczesnego złożenia zamówienia na ten sam towar przez wielu Klientów, może zdarzyć się, że towar nie będzie dostępny.

3. W przypadku braku danego towaru w magazynie lub niemożności zrealizowania zamówienia z innego powodu, Klient zostanie poinformowany na adres e-mail lub telefonicznie o problemach z realizacją zamówienia i możliwych rozwiązaniach.

 

V. Zamówienia i wykonanie umowy.

Informacje o Towarach podane na stronie internetowej Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, nie stanowią oferty zawarcia umowy, w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego.

1. Zamówienia przyjmowane są poprzez stronę internetową www.looktop.pl

2. Towary w sklepie internetowym są szczegółowo oznaczone. Na stronie internetowej znajdują się informacje o właściwościach towaru, jego cenie itp.

3. Towar zostaje zarezerwowany przez Klienta po dokończeniu procesu składania zamówienia, tj. kliknięcie przycisku Potwierdzam zakup”.

Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sklepowi przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia.

4. Sprzedaż będzie realizowana jedynie na podstawie prawidłowo zrealizowanego procesu zamówienia.

5. Do realizacji zamówienia niezbędne jest podanie prawidłowych danych osobowych, wybór formy płatności, sposobu wysyłki oraz przesłanie zamówienia.

6. Umowa może być w języku polskim, rosyjskim lub angielskim

7. Przez zrealizowanie zamówienia należy rozumieć wykonanie wszystkich etapów realizacji od rozpoczęcia procesu realizacji zamówienia przez Sklep, poprzez przekazanie przesyłki firmie kurierskiej lub pracownikowi Sklepu, do przekazania przesyłki Klientowi.

8. Zamówienia za pośrednictwem strony Sklepu Internetowego i e-mail są przyjmowane całą dobę - przez cały rok.

9. Zamówienia telefoniczne są przyjmowane od Poniedziałku do Piątku w godz. od 9:00 do 16:00.

10. Po złożeniu zamówienia, Sklep przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie jego złożenia. W treści wiadomości e-mail Klient otrzyma zindywidualizowany numer zamówienia, którego podanie umożliwia m.in. ustalenie stanu realizacji zamówienia.

11. Brak potwierdzenia przyjęcia zamówienia oznacza, iż zamówienie to mogło nie zostać przyjęte do realizacji.

12. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie.

13. W przypadku, gdy zamówiony towar okaże się w danej chwili niedostępny na terenie Polski, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany, zaś zamówienie zostanie anulowane w części dotyczącej tego towaru.

14. Realizacja przesyłek:

 • w przypadku wpłaty na konto, przesyłki są wysyłane w ciągu 24/48 godzin od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie,
 • w przypadku przesyłek pobraniowych realizacja następuje w ciągu 24/48 godzin od momentu złożenia zamówienia.

15. Do czasu podanego na karcie produktu przy składaniu zamówienia należy doliczyć czas potrzebny przewoźnikowi na jego doręczenie.

16. Dostawa realizowana jest za pośrednictwem:

• firmy kurierskiej DHL – czas dostawy maksymalnie 2 dni robocze;
• firmy kurierskiej InPost (Paczkomaty) – czas dostawy maksymalnie 2 dni robocze

17. Do zamówionego towaru dołączany jest paragon lub na życzenie Klienta faktura VAT.

18. Jeśli potrzebujesz faktury VAT na osobę fizyczną, należy nas o tym poinformować przy składaniu zamówienia w polu "UWAGI".

19. Przy wyborze płatności za pobraniem, faktura VAT zostanie wysłana mailowo w ciągu 48 godzin, po odebraniu przesyłki.

20. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnych danych Klienta.

21. Koszt przesyłki, zgodnie z zamieszczoną przy zamówieniu kalkulacją pokrywa Klient.

22. Sklep ma obowiązek dostarczyć Klientowi towar wolny od wad.

23. Dostawa zamówionych towarów odbywa się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz do krajów:

Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Łotwa, Luksemburg, Malta, Monako, Niemcy, Portugalia, Rumunia, Szwecja, Słowacja, Słowenia, Włochy, Węgry.

24. Dostawa odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania zamówienia.

25. Dostawa do PACZKOMATU W WEEKEND może zostać zrealizowana po ostatecznym złożeniu zamówienia w piątek do godziny 13:00.

26. Dokonanie zamówienia za pośrednictwem strony internetowej Sklepu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

 

VI. Anulowanie zamówienia.

1. Na każdym etapie składania zamówienia, do czasu dokonania płatności, można anulować zamówienie zaprzestając przechodzenia kolejnych kroków i wychodząc z podstrony służącej do składania zamówień.

2. Zamówienie, którego proces składania nie zostanie doprowadzony przez Klienta do końca nie zostanie zrealizowane.

3. Klient ma prawo wprowadzać zmiany w zamówieniu lub wycofać je do momentu jego wysłania. Wprowadzanie zmian lub wycofanie jest możliwe pod adresem e-mail: info@looktop.pl lub pod  numerem: +48 731 003 033

4. Sprzedawca może anulować zamówienie biorąc pod uwagę historię zamówień Klienta lub brak kontaktu z Klientem.

 

VII. Płatności.

1. Po wybraniu sposobu dostawy i wprowadzeniu wszystkich potrzebnych danych  należy wybrać sposób płatności.

2. Zamawiając dostawę do domu, Klient może zapłacić za zamówiony towar gotówką przy odbiorze lub wybrać inną formę płatności:

• przelew na konto:

Santander Bank Polska S.A.

Numer rachunku (w PLN): 02 1090 2590 0000 0001 3419 4902

Nazwa: LOOKTOP Sp. z o.o.

Adres: ul. FLORIANSKA, 6 lokal 2, 03-707 WARSZAWA

Tytuł płatności: Numer zamówienia _____.

• płatność w systemie Przelewy24.pl (Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest PayPro S.A.)

• płatność w systemie Shoper Płatności (Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.)

   w tym płatność kartami: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.

• płatność w systemie PayPal (Przy tym sposobie płatności dodatkowo trzeba zapłacić 3% prowizji od kwoty zamówienia)

Odbierając zamówiony towar w sklepie / magazynie, Klient może zapłacić tylko gotówką.

Adres sklepu do odbioru osobistego:

Looktop Sp. z o.o.
ul. Stefana Żeromskiego 45 lokal 1
21-500 Biała Podlaska
Telefon: 731003033
E-mail: info@looktop.pl

3. W przypadku wybrania jako formy płatności za towar płatności przelewem bankowym należy dokonać dyspozycji bezpośrednio po złożeniu zamówienia, na wskazany w zamówieniu rachunek bankowy Sklepu, nie później niż w ciągu 3 dni od złożenia zamówienia.

4. W przypadku nieotrzymania płatności na rachunek bankowy Sklepu we wskazanym wyżej terminie, zamówienie nie jest uznawane za prawidłowo złożone, umowa nie zostanie zawarta, a zamówienie nie zostanie zrealizowane. W takiej sytuacji można powtórnie złożyć zamówienie.

5. Niezwłocznie po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta, podany w danych logowania, przesłany zostanie e-mail potwierdzający złożenie zamówienia. W treści wiadomości e-mail Klient otrzyma zindywidualizowany numer zamówienia.

6. Koszty dostawy na terenie Polski uzależnione są od sposobu dostawy i od stawki doręczyciela.

7. Klient powinien zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju, w obecności pracownika Dostawcy. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu.

a) Przy przesyłce kurierskiej zawartość paczki należy zawsze sprawdzić w obecności kuriera. W przypadku uszkodzenia, ubytku należy odmówić odbioru przesyłki i bezzwłocznie spisać protokół reklamacyjny zawierający wszystkie zastrzeżenia odnośnie stwierdzonej nieprawidłowości w sposób jasny i szczegółowy i przesłać go na adres: info@looktop.pl (protokół posiada kurier)

b) Przy przesyłce do Paczkomatu w przypadku stwierdzenia uszkodzenia, ubytku paczkę należy pozostawić w skrytce lub udać się do najbliższego punktu InPost w celu spisania protokołu szkody. Następnie należy niezwłocznie poinformować Sklep o zaistniałej sytuacji i w sposób jasny i szczegółowy opisać wszelkie nieprawidłowości w drodze mailowej na adres: info@looktop.pl

VIII. Ceny.

1. Ceny na stronie internetowej Sklepu zamieszczone przy oferowanym produkcie podawane w złotych polskich są cenami brutto, zawierają podatek VAT.

2. Do ceny towaru należy doliczyć koszt przesyłki, których wysokość uzależniona jest od wybranej formy dostawy i płatności.

3. Koszty dostawy ustalane są w trakcie składania zamówienia.

4. Cena podana na stronie w chwili składania zamówienia jest ceną ostateczną, wiążącą Klienta. W przypadku produktów objętych promocją pod aktualną ceną promocyjną widoczna jest informacja o najniższej cenie z 30 dni przed obniżką.

5. Po złożeniu zamówienia cena zamówionych towarów nie zmieni się, niezależnie od wprowadzonych przez Sklep internetowy zmian cen lub rozpoczętych akcji promocyjnych lub wyprzedażowych.

6. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w sklepie, wprowadzania nowych towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami kodeksu cywilnego oraz innych przepisów prawa. Zmiany cen nie dotyczą zamówień już złożonych.

 

IX. Reklamacje i zwroty.

Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827), zwana dalej: „Ustawą" oraz Kodeks Cywilny regulują kwestie związane z niezgodnością zakupionego towaru z umową. W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się ze Sklepem w formie pisemnej na adres: Looktop Sp. z o. o. ul. Żeromskiego 45 lok. 1, 21-500 Biała Podlaska lub poprzez pocztę elektroniczną na adres info@looktop.pl.

Wobec Konsumenta oraz Konsumenta-Przedsiębiorcy Sprzedawca oraz Partner odpowiadają za brak zgodności Produktu z Umową Sprzedaży. Do postępowania reklamacyjnego w takim przypadku zastosowanie znajdują przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Wobec Klienta niebędącego Konsumentem, Sprzedawca oraz Partner odpowiadają z tytułu rękojmi za wady na podstawie przepisów art. 556 i nast. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

1. Odstąpienie od umowy

a) Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

- W przypadku sprzedaży jednego towaru termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy.

- W przypadku zakupu wielu towarów, które są dostarczane osobno termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.

- W przypadku zakupu towarów, które są dostarczane partiami lub w częściach termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej partii lub części.

- W przypadku umowy podlegającej regularnemu dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie pierwszej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie pierwszej z rzeczy.

b) Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować nas:   

Looktop Sp. z o.o.
ul. Stefana Żeromskiego 45 lokal 1
21-500 Biała Podlaska
Telefon: 731003033
E-mail: info@looktop.pl

o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia wysłanego pocztą lub pocztą elektroniczną.

Klient może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Klient może również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną. Jeżeli Klient skorzysta z tej możliwości, prześlemy Klientowi niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy pocztą elektroniczną.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Klientowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Formularz odstąpienia od umowy dostępny na dole regulaminu.

c) Skutki odstąpienia od umowy:

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Klienta decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Klient zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Prosimy odesłać lub przekazać nam rzecz na adres:

Looktop Sp. z o.o.
ul. Stefana Żeromskiego 45 lokal 1
21-500 Biała Podlaska
Telefon: 731003033
E-mail: info@looktop.pl

niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował nas o odstąpieniu
od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.

d) Koszty zwrotu w przypadku nieodebrania przesyłki

W przypadku nieodebrania przesyłki z zamówieniem, które zostało uprzednio opłacone przez klienta Sklep nie zwraca kosztów wysyłki, jedynie wartość zamówionych produktów. W takim wypadku kwota przelewu zwrotnego zostanie pomniejszona o koszt dostawy towarów.

e) Informacja o odpowiedzialności konsumenta:

Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

f) Klient jest zobowiązany ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

g) Produkt podlega zwrotowi w stanie niezmienionym.

h) Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:

- umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

- umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

- umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

- umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

- umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój
charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

- umowy zawartej na aukcji publicznej;

 

2. Reklamacje

a) Przedmiotem sprzedaży są produkty nowe, bez wad. W przypadku wystąpienia wad produktów Sklep ponosi odpowiedzialność za wady.

b) Zawiadomienia o niezgodności towaru z umową należy zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info@looktop.pl z tematem „REKLAMACJE”.

c) W treści wiadomości należy na podać imię i nazwisko zamawiającego, adres do korespondencji, nr zamówienia lub numer rozliczenia (faktury), opisać przyczynę niezgodności oraz określić żądanie zgodnie z art. 560 Kodeksu Cywilnego.

d) Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad.

e) Reklamacja będzie rozpatrzona w terminie 14 dni licząc od dnia jej otrzymania przez Sklep.

f) W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji złożonej drogą pocztową, Klient otrzyma zwrot poniesionych, celowych kosztów wysłania wadliwego towaru do Sklepu.

g) W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany Klientowi wraz z informacją o niezasadności reklamacji na koszt Klienta.

h) Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

X. Przyznawanie Ocen, wyrażanie Opinii

1. Do wyrażenia Opinii w Sklepie Internetowym Looktop uprawniony jest wyłącznie zarejestrowany Klient posiadający konto w Sklepie looktop.pl. Klient
w żaden sposób nie jest zobowiązany do zamieszczania Opinii, w tym Oceny.

2. Ocena wraz z Pseudonimem albo imieniem Klienta jest dostępna publicznie, zgodnie z regulaminem Sklepu Internetowego Looktop.

3. Opinie, w tym Oceny, są zbierane dla następujących celów: poprawienia atrakcyjności Sklepu Internetowego, zebrania Informacji o Produktach i doświadczeniach Klienta w tym zakresie, a także umożliwienia innym klientom do zapoznania się z Opiniami, w tym Ocenami. Opinia, w tym Ocena, ni nie służy do wyrażania uwag skierowanych do Sprzedawcy lub Partnera w sprawie Usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu Internetowego Looktop. W obu przypadkach należy kontaktować się ze Sprzedawcą, wysyłając wiadomość zawierającą uwagi dotyczące świadczonych Usług na adres info@looktop.pl

4. Klient ma możliwość dokonania Ocen;

5. Klient, który wyraża Opinie, oświadcza, że:
a) Jest jedynym autorem wyrażanej Opinii;
b) Przysługują mu wszelkie prawa do Opinii oraz Pseudonimu, w tym prawa autorskie, licencje, pozostałe zgody wymagane przepisami prawa, umożliwiające ich wykorzystanie zgodnie z Regulaminem;
c) Opinia odzwierciedla subiektywne zdanie o produkcie, którego ona dotyczy;
d) Ani Opinia, ani Pseudonim nie naruszają przepisów prawa ani praw osób trzecich;
e) Z chwilą kliknięcia przycisku „Prześlij Opinię” wyraża zgodę na publikację tejże Opinii w Sklepie Internetowym Looktop oraz na jej publiczne udostępnianie wraz z Imieniem lub Pseudonimem i korzystanie niej w sposób określony w Regulaminie.

6. Pseudonim i Opinia nie mogą w szczególności:

a) Być sprzeczne z dobrymi obyczajami, zasadami współżycia społecznego lub z prawem;
b) Zawierać zdjęć, linków do stron www;
c) Naruszać praw osób trzecich, a w szczególności znaków towarowych;
d) Zawierać fałszywych treści;
e) Zawierać treści w żaden sposób nie odnoszących się do opiniowanych Produktów, w tym uwag skierowanych w stronę Sprzedawcy w sprawie świadczonych w Sklepie Internetowym Looktop Usług;
f) Zawierać adresów e-mail oraz danych teleadresowych;
g) Zawierać szkodliwe pliki w tym wirusy;
h) Reklamować usług lub produktów osób trzecich;
i) Sprzyjać zachowaniom zagrażającym bezpieczeństwu, zdrowiu lub dobrym obyczajom.

7. Sprzedawca uprawniony jest do:
a) Usunięcia fragmentu lub całości Opinii w przypadku gdy:
I. Jest ona niezwiązana z Umową Sprzedaży;
II. Jest obraźliwa, zawiera wulgaryzmy oraz jest nieczytelna;
III. Narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa lub prawa osób trzecich;
IV. Nie ma na celu oceny współpracy ze Sprzedawcą lub Partnerem lub nie opisuje Produktu będącego przedmiotem umowy Sprzedaży.
b) Nieodpłatnego korzystania z Opinii w całości lub części w celach marketingowych lub promocyjnych w zakresie określonym w ust. 13. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyświetlania Opinii w serwisach internetowych podmiotów trzecich takich jak np. Social Media (np. Facebook, Instagram), porównywarki cenowe, serwisy poświęcone opiniom o produktach, oraz zamieszczania Opinii na nośnikach reklamowych, na plakatach, w reklamach prasowych, radiowych lub internetowych;
c) Dokonywania skrótu Opinii w Sklepie Internetowym Looktop;
d) Dokonywania tłumaczeń i rozpowszechniania tłumaczeń Opinii;
e) Publikowania Opinii i Oceny każdorazowo łącznie z imieniem Klienta albo Pseudonimem;
f) Komunikowania się z Klientem, który zakupił Produkt za pośrednictwem Sklepu Internetowego Looktop lub w sklepie stacjonarnym Looktop, drogą mailową, zachęcając Klienta do wystawienia Opinii.

8. Sprzedawca nie weryfikuje Opinii, w tym Ocen, publikowanych w Sklepie Internetowym Looktop w celu zapewnienia, że pochodzą one od Klientów, którzy używali Produktu lub go nabyli.

9. Klient przyjmuje do wiadomości, że usunięcie Konta nie powoduje automatycznie usunięcia zamieszczonych wcześniej przez niego Opinii, w tym Ocen, które są nadal prezentowane w Kanałach Internetowych Looktop, a imię Klienta albo Pseudonim, którym posłużył się Klient mogą być zastąpione komunikatem systemowym.

10. Klient, który wyraził Opinię, upoważnia Sprzedawcę do wykonywania w jego imieniu jego autorskich praw osobistych do Opinii, w tym Oceny oraz Pseudonimu.

11. Klient zobowiązuje się przestrzegać zasad Regulaminu, jak i przepisów prawa powszechnie obowiązującego, dotyczących Pseudonimu, Opinii, w tym Ocen. W zakresie, w jakim pomimo dołożenia należytej staranności, Sprzedawca nie miał wpływu na ewentualne naruszenie praw lub dóbr osobistych osób trzecich, spowodowane opublikowaniem lub treścią Opinii, Sprzedawca nie ponosi w tym zakresie odpowiedzialności.

 XI. Postanowienia końcowe.

 1. Przetwarzanie danych osobowych

Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie przez Looktop Sp. z o. o. danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO", zwanego dalej,, Rozporządzeniem”),jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych, uniemożliwia wykonanie umowy i zrealizowanie zamówienia. Więcej informacji na ten temat: https://looktop.pl/polityka_prywatnosci

 1. Przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych

Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie w celach marketingowych swoich danych osobowych w rozumieniu Rozporządzeniai ich powierzenie podmiotowi trzeciemu w celu przekazywania Klientowi materiałów reklamowych oraz informacji o akcjach promocyjnych, marketingowych i o prowadzącym sklep internetowy.

 1. Administrator Danych Osobowych

FENIGE Sp. z o.o. zarejestrowana pod numerem KRS: 0000461471, zlokalizowana za adresem: ul. PROMIENNA, nr 10, WARSZAWA, kod 03-672 jest odbiorcą danych osobowych w rozumieniu obowiązujących EU przepisów o ochronie danych. (dalej „Administrator”)

 1. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie internetowej Sklepu (za wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sklepu, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz zgodą Sklepu wyrażoną na piśmie.

 2. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu internetowego, Strony internetowej Sklepu lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Sklep, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.

 3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Looktop Sp. z o. o., a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu Postępowania Cywilnego.

 4. Sklep dopuszcza prawo zmian niniejszego Regulaminu z ważnych powodów, w szczególności:
 • a)zmiany przepisów prawnych dotyczących prawa konsumenckiego i handlu elektronicznego,
 • b)zmiany form płatności,
 • c)zmiany sposobów dostawy,
 • d)zmiany formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej.

 8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2023 r.

Formularz odstąpienia od umowy 

Klauzula informacyjna 

 • Marki
 • Sklep jest w trybie podglądu
  Pokaż pełną wersję strony
  Sklep internetowy Shoper.pl